Friday, September 23, 2011

दोन व्हिडियो

तुळसी परब यांनी त्यांच्या दोन कविता नांदेडमधल्या स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या एका कार्यक्रमात वाचल्या होत्या. त्याचे हे दोन व्हिडियो--

 No comments:

Post a Comment